Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/13704
Title: Els estudiants i l'ús de la biblioteca a la Universitat de Barcelona: resultats d'un estudi
Author: Llopart, Pilar
Keywords: Usuaris de biblioteques
Biblioteques universitàries
Library users
Universitat de Barcelona
Academic libraries
Universitat de Barcelona
Issue Date: 1996
Publisher: Collegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: l'Àrea de Gestió de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona va coordinar durant l'estiu de 1994 un treball de recerca amb l'objectiu d'analitzar el comportament dels estudiants davant els canvis tecnològics i d'organització en la BUB. En l'article s'ofereixen els resultats obtinguts a partir del qüestionari que es distribuí als estudiants de les cinc àrees de coneixement que cobreix la BUB.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22479
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1996, núm. 18, p. 114-121
URI: http://hdl.handle.net/2445/13704
ISSN: 1699-521X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22313_item_llopart.pdf374.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.