Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137040
Title: Tractament quirúrgic de la tendinopatia d'Aquil·les inserida. Revisió bibliogràfica
Author: Gonzalvo Gual, Paula
Director/Tutor: Poggio Cano, Daniel
Keywords: Tendó d'Aquil·les
Tendinitis
Podologia
Ressenyes sistemàtiques (Investigació mèdica)
Treballs de fi de grau
Achilles tendon
Tendinitis
Podiatry
Systematic reviews (Medical research)
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2019
Abstract: Introducció. La tendinopatia d’Aquil·les inserida és una patologia que ocasiona dolor, inflor i rigidesa a la inserció del tendó d’Aquil·les a la part postero-superior del calcani. La seva etiologia es relaciona amb el sobreús però també hi actua un factor entèsic. És primordial diferenciar-la d’altres afeccions com per exemple la bursitis retrocalcana o superficial, l’exostosi de Haglund o la tendinopatia d’Aquil·les no inserida. Inicialment s’aplica tractament conservador i si passats 6 mesos no es resol la simptomatologia, es procedeix a la via quirúrgica. Objectius. Analitzar la bibliografia i identificar l’efectivitat de diverses tècniques quirúrgiques per tractar la tendinopatia d’Aquil·les inserida. Material i mètodes. La recerca bibliogràfica es va realitzar a PubMed i al Cercador del CRAI de la UB. Dels 1135 articles localitzats, 1120 es van descartar, quedant-ne 15 per l’anàlisi final. Resultats. Hi havia un total de 444 intervencions, però només van ser útils per al seguiment final 398. 308 van ser tècniques obertes i 90 tècniques endoscòpiques. Es va obtenir una satisfacció del pacient del 91,5% amb les tècniques obertes i un 89% amb les tècniques MIS. Conclusió. La majoria de les tècniques van obtenir bons i excel·lents resultats de satisfacció del pacient, sent la tècnica de divisió central del tendó la que més s’ha utilitzat en aquests anys pels autors.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2018-2019, Tutor: Daniel Poggio Cano
URI: http://hdl.handle.net/2445/137040
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137040.pdf340.37 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons