Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137119
Title: Higienisme, educació i colònies escolars al voltant de 1918
Author: Brasó i Rius, Jordi
Keywords: Educació
Higiene
Colònies escolars
Grip
Education
Hygiene
School camps
Influenza
Issue Date: 4-Jul-2018
Citation: Brasó, J. (2018) Higienisme, educació i colònies escolars al voltant de 1918. Dins: Jornada Pensament Avançat: Reflexió sistemàtica. Revisió històrica. Estudi de cas: La grip de 1918. Organitza: GREPPS, Departament de Teoria i Història de l'Educació (UB)
Abstract: La relació entre higiene, educació i infància pren força amb el model de renovació pedagògica de finals del s. XIX i inicis del XX. La renovació pedagògica es podria anomenar com a renovació a la naturalesa. Tot el fet educatiu s’entén, en aquest moment com un model pedagògic a la natura. Per tant, no es pot entendre l’escola durant aquest període, si no entenem aquesta idea d’aire lliure, de voluntat per sortir dels murs de l’escola, fet que implica una nova manera, higiènica, d’entendre el l’educació i els infants. I cal contextualitzar aquest fet en una voluntat també administrativa i una voluntat social per millorar aquesta situació. L’obra Los pequeñines al sol o senzillament el pressupost fallit de 1908 de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (Arada, 2008; Camps, 1974) són exemples d’aquesta intenció social. En la memòria que formava part del projecte del pressupost de 1908, la voluntat higiènica ja quedava recollida...
It is part of: Contribució a: Jornada Pensament Avançat: Reflexió sistemàtica. Revisió històrica. Estudi de cas: La grip de 1918. Organitza: GREPPS, Departament de Teoria i Història de l'Educació (UB). 4 de juliol de 2018.
URI: http://hdl.handle.net/2445/137119
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grip 1918 i colònies escolars.pdfseminari4.25 MBAdobe PDFView/Open
Higienisme_LLIBRET_.pdfimatges1.62 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons