Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/13765
Title: Portaltreball: el món laboral sense secrets
Author: Doñate Calpe, Raquel
Keywords: Mercat de treball
Cerca d'ocupació
Competències professionals
Competència comunicativa
Habilitats socials
Unitats didàctiques
Educació secundària obligatòria
Labor market
Job hunting
Vocational qualifications
Communicative competence
Social skills
Teaching units
Secondary education
Issue Date: 22-Sep-2010
Series/Report no: Postgrau en Educació Plurilingüe UB
2010
Abstract: "Portaltreball: El món laboral sense secrets" és una unitat didàctica que pretén apropar el món laboral als alumnes de 4t d'ESO. Intentarem que l'aula sigui un espai en comunicació amb el món exterior i que no sols entri la realitat a l'aula, sinó que a més s'ensenyi l'alumnat a com enfrontar-se a la recerca i a l'elecció d'un treball. Si bé és cert que el projecte es fonamenta en l'elaboració de textos relacionats amb el treball, no és menys cert que es tracten temes d'importància social que tenen a veure amb el món laboral. Hem volgut reunir-hi la cara i la creu del treball actual. D'una banda, pretenem que l'alumnat aprengui a ser competent per buscar feina i per triar-la bé. És per això, que hem dissenyat les activitats intentant acostar-nos al màxim possible a les necessitats reals que es presenten quan cerquem un treball. Perseguim que l'alumnat aconsegueixi un desenvolupament personal sòlid i que adquireixi les competències necessàries per a resoldre satisfactòriament el procés de recerca i de competició laboral. D'altra banda, tenint en compte el treball d'altres competències no lingüístiques, com ara la social i ciutadana, hem prioritzat temes com la igualtat de drets i d'oportunitats entre dones i homes, el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, de raça, d'ètnia o de religió, l'explotació laboral i l'explotació infantil a països subdesenvolupats. Els mitjans de comunicació ens ofereixen constantment malaurats exemples de casos de discriminació, per això, en la darrera activitat l'alumnat haurà de cercar informació sobre aquests temes. A més, els ensenyem a obtenir la informació que necessitin, és a dir, treballem les competències d'aprendre a aprendre i de tractament de la informació i de competència digital. Amb aquesta finalitat, promourem un ús constructiu i crític de la xarxa i així afavorirem que construeixin uns valors fonamentats en el respecte i en la tolerància a la diferència. La unitat didàctica parteix d'un enfocament comunicatiu, constructiu i cooperatiu. L'enfocament és comunicatiu perquè les habilitats lingüístiques són l'eina i la finalitat de la unitat. L'alumne llegeix, escriu, s'expressa oralment i escolta els companys constantment per tal de millorar aquestes quatre habilitats lingüístiques. És constructiu en tant que cada alumne construeix el seu propi aprenentatge adequant-lo al seu ritme de treball i enfocant-lo als seus interessos i necessitats. Hem procurat que les activitats dissenyades foren el més obertes possibles per tal d'atendre a la diversitat i aconseguir engrescar tot l'alumnat, independentment de les seves capacitats i interessos. Per últim, és cooperatiu, perquè en algunes activitats es requereix una participació conjunta de tot el grup d'alumnes, com és la participació a les propostes que es fan al fòrum. Els alumnes fan les seves aportacions a partir de les que han fet els companys. L'alumnat a què es dirigeix aquesta proposta és un grup de 4t d'ESO, ja que hem considerat que és l'alumnat que més necessita informar-se sobre el funcionament del mercat laboral i sobre la manera de buscar i triar una feina. Alguns alumnes és possible que no pensin continuar els estudis i d'altres triaran el camí educatiu que més s'acosti als seus desigs professionals. En definitiva, la unitat es desenvoluparà en un context molt diversificat, com veurem tot seguit, amb la finalitat de donar igualtat d'oportunitats a tots els estudiants. El món laboral d'aquest país és força desconegut per als alumnes d'aquesta edat i moles vegades es fan expectatives laborals que difereixen molt de la realitat. Aleshores pretenem introduir una bona dosi de realisme a l'aula, perquè coneguin de primera mà el món laboral i tinguin les eines que necessiten per moure-s'hi.
URI: http://hdl.handle.net/2445/13765
Appears in Collections:Projectes Finals - IL3-UB (Institut de Formació Contínua)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TREBALL FINAL REVISAT. RAQUEL DOÑATE CALPE.(1).pdf232.72 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons