Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137719
Title: Dictamen nº 1.B. Derecho civil.- Familia y menores
Author: Fernández Navarro, Marina
Director/Tutor: Villagrasa Alcaide, Carlos
Keywords: Dret de família
Emancipació de menors
Dictàmens jurídics
Treballs de fi de màster
Domestic relations
Emancipation of minors
Legal opinions
Master's theses
Issue Date: Dec-2018
Note: Treballs Finals del Màster d'Advocacia, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Villagrasa Alcaide, Carlos
URI: http://hdl.handle.net/2445/137719
Appears in Collections:Màster Oficial - Advocacia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FERNANDEZ MARINA_TFM.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons