Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/13923
Title: Estudi de l'impacte de la ciclogènesi en el mar Mediterrani
Author: Ribó Gené, Marta
Director/Tutor: Llasat Botija, María del Carmen
Keywords: Meteorologia
Inundacions
Ciclons
Mediterrània (Regió)
1990-2004
Treballs de fi de màster
Meteorology
Floods
Cyclons
Mediterranean Region
1990-2004
Master's theses
Issue Date: 11-Oct-2010
Abstract: [cat] En el present treball s'estudia la relació entre els episodis d'inundacions dins del període d'entre 1990 i 2004 i la presència d'un centre ciclònic en la conca Mediterrània durant aquests episodis, a partir de dades proporcionades pel projecte internacional MEDEX (MEDiterranean Experiment, projecte, recolzat per l'Organització Mundial de la Meteorologia, centrat en l'estudi dels ciclons que produeixen un impacte elevat en el mar Mediterrani). Un cop identificada l'existència d'un o més cicló en cada episodi d'inundació, s'ha realitzat un anàlisi regional, per veure la distribució dels centres ciclònics, i un anàlisi temporal, per estudiar l'evolució al llarg del temps del nombre d'episodis d'inundacions amb un centre ciclònic. A continuació, s'han caracteritzat els ciclons utilitzant criteris dinàmics: estructura vertical i circulació geostròfica. A partir d'aquesta caracterització es poden classificar els ciclons presents en els episodis d'inundacions analitzats. Es representa la distribució dels centres ciclònics per cada any (des de 1990 fins 2004), diferenciant els ciclons profunds, intermedis i els superficials. Per finalitzar, s'ha fet una anàlisi de components principals dels nivells de 500 hPa, 850 hPa i de 1000 hPa, de tots els dies compresos en els episodis d'inundacions, per tal d'identificar les situacions sinòptiques en que es produeixen els episodis amb presència de ciclons. Es conclou el treball amb una discussió dels resultats obtinguts i una proposta de treball futur, en la qual es plantegen nous mètodes d'anàlisis per tal d'aprofundir en l'estudi de l'impacte produït pels episodis d'inundacions amb presència de ciclons, en la conca del Mediterrani.
[eng] The Mediterranean basin is usually affected by high impact weather events that produce high impacts in all Mediterranean countries and causes important damages. This work presents the study of the relationship between the flood episodes, and the presence of cyclones in the Mediterranean basin during those episodes, between 1990 and 2004, using the MEDEX database (MEDiterranean EXperiment on cyclones that produce high impact weather in the Mediterranean. Project sponsored by the World Meterological Organization) Once the presence of one or more cyclones during each flood episode had been identified, temporal and regional analyses were made to determine the distribution of the cyclonic centers and to study the evolution of the flood episodes with the presence of one or more cyclonic center. Next step was to characterize cyclones using dynamic criteria: vertical structures and geostrophic circulation. From this characterization, cyclonic centers could be classified into six different classes: deep, medium and shallow; strong, moderate and weak cyclones. Finally, a principal components analysis was made at the 500hPa, 850hPa and 1000hPa levels, for each day of a flood episode, to identify synoptic situations in which a flood episode occurs concurrently with a cyclonic center. The work concludes with a discussion of the results obtained and a proposal for future work, including new methods to analyze with more detail the impact of the flood episodes with the a presence of a cyclonic center in the Mediterranean basin.
Note: Màster en Meteorologia
URI: http://hdl.handle.net/2445/13923
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marta_ribo.pdf4.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons