Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139462
Title: Edició parcial d’Ogier le Danois en prosa, un imprès inèdit de 1516
Author: Homs Pla, Núria
Director/Tutor: Soriano, Lourdes
Keywords: Literatura francesa
Crítica textual
Treballs de fi de grau
French literature
Criticism, Textual
Bachelor's theses
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: [cat] Ogier le Danois en prosa (1516) és un imprès inèdit localitzat a la Reserva de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, repertoriat al 2017. En el treball es presenta una edició crítica de tres capítols d‘aquest exemplar, en conjunt amb un corresponent glossari. A més, s‘ofereix una visió del transcurs de la tradició textual d‘aquesta obra, així com, també, es fa una proposta de stemma basant-se en els capítols treballats. Així mateix, es fa una comparativa dels gravats que es troben dins del fragment seleccionat amb els de les altres versions de l‘obra.
[eng] Ogier le danois in prose (1516) is an unknown edition preserved in the CRAI, Reserva de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, found in 2017. In this TFG the author presents a critical edition of three chapters of this French work with the corresponding glossary. In addition, she offers the textual tradition of the work, as well as a proposal of a stemma based on the chapters that have been previously edited. Furthermore, a comparison is made between the illustrations found within the selected fragment.
Note: Treballs Finals de Grau de Llengües romàniques i les seves Literatures. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Lourdes Soriano
URI: http://hdl.handle.net/2445/139462
Related resource: L’edició crítica parcial de l’imprès en prosa Ogier le Danois en dos TFGs https://blocbibreserva.ub.edu/2020/01/15/ledicio-critica-de-limpres-en-prosa-ogier-le-danois-en-dos-tfgs/
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Llengües Romàniques i les seves Literatures

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-Núria_Homs.pdf2.88 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons