Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139659
Title: Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (octubre 2018-gener 2019)
Author: Anderson, Miriam
Keywords: Dret civil
Catalunya
Registre de la propietat
Cadastres de finques
Domicili familiar
Propietat horitzontal
Civil law
Catalonia
Registration of land titles
Cadastres
Domicile in domestic relations
Condominiums
Issue Date: 29-Apr-2019
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: [cat] Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 11 d'octubre de 2018 (mitgeria horitzontal i coordinació entre el Registre i el Cadastre), 30 d'octubre de 2018(inadmissió d'un recurs governatiu extemporani i sobre una qüestió ja resolta), 7 de gener de 2019 (l'atribució de l'ús de l'habitatge en una crisi matrimonial: la necessitat de determinar-ne la durada) i 23 de gener de 2019 (transmissió d'un element privatiu en propietat horitzontal: certificació de despeses). .
[eng] Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 11 October 2018 (overlapping houses and parting construction elements; coordination between the Land Registry and the Cadastre), 30 October 2018 (inadmissible appeal, due to there being a previous decision on the matter and to the fact that the appeal was submitted out of time), 7 January 2019 (the need to determine the duration of the right to use the family home deriving from marriage breakdown proceedings) and 23 January 2019 (requisites for the certification of outstanding debts when an apartment in a condominium is sold). .
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.indret.com/pdf/1464.pdf
It is part of: InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2019, vol. 2, p. 1-15
URI: http://hdl.handle.net/2445/139659
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
691332.pdf458.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.