Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139757
Title: Gestió d’actius i passius. Immunització financera
Author: Clusella Giménez, Sandra
Director/Tutor: Cantos López, Sandra
Keywords: Assegurances
Actius financers derivats
Flux de caixa
Treballs de fi de màster
Insurance
Derivative securities
Cash-flow
Master's theses
Issue Date: 2005
Series/Report no: 122
Abstract: La coordinació entre l’actiu i el passiu de qualsevol entitat és important, però pel cas específic de les entitats asseguradores, és molt més rellevant i especialment en aquelles entitats que es dediquen al negoci de vida. El tret diferenciador en les entitats dedicades al ram de vida, és que les provisions matemàtiques d’aquestes entitats són de gran volum i poden arribar a tenir una durada elevada, per tant la cerca d’uns actius que cobreixin i ajudin a garantir aquest compromisos del passiu és de gran importància. Hi ha mètodes que ens ajuden a gestionar de manera conjunta l’actiu i el passiu de les entitats i reduir el risc de tipus d’interès. Per evitar el desajustament s’utilitzen les estratègies d’immunització per Cash Flow Matching i la immunització financera per duracions.
Note: Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2004-2005, Tutor: Sandra Cantos López
URI: http://hdl.handle.net/2445/139757
Appears in Collections:Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-DEAF-122_Clusella.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.