Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139837
Title: La previsió social complementaria a l’empresa
Author: Prat Rifà, Joan
Director/Tutor: Fraile Fraile, Román
Keywords: Previsió social
Pensions
Seguretat social
Treballs de fi de màster
Social prediction
Pensions
Social security
Master's theses
Issue Date: 2004
Series/Report no: 137
Abstract: La previsió social complementaria és el segon pilar de la previsió. Són considerats compromisos per pensions, tots els compromisos establerts per jubilació, invalidesa o mort. La seva financiació només es pot portar a terme a través dels plans de pensions, les assegurances col·lectives d’entitats asseguradores o mutualitats de previsió social. Per dissenyar un bon sistema de previsió social hem de conèixer concretament el compromís que ha d’assolir la empresa amb els seus treballadors i analitzar els instruments que millor puguin portar-la a terme. En un context genèric, parlaríem de previsió social, qualsevol activitat que es pugui portar a terme per complementar la previsió social de la Seguretat Social o col·lectiva a través de les empreses.
Note: Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2003-2004, Tutor: Román Fraile Fraile
URI: http://hdl.handle.net/2445/139837
Appears in Collections:Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-DEAF-137_Prat.pdf232.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.