Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139839
Title: Efectes de la contaminació i dels estils de vida sobre les assegurances de salut i vida
Author: Safont González, Judith
Director/Tutor: Bernal Callizo, Beatriz
Keywords: Assegurances de malaltia
Assegurances de vida
Reassegurances
Treballs de fi de màster
Health insurance
Life insurance
Reinsurance
Master's theses
Issue Date: 2010
Series/Report no: 139
Abstract: En aquesta tesina exposaré els motius pels quals crec que es necessària una adaptació o canvi en el model establert actualment de les actuals assegurances així com les cobertures de les mateixes. En primer lloc faré un repàs de l’evolució industrial que hem patit en el nostre país, i de com s’ha gestionat aquesta evolució, per acabar detallant els efectes que aquesta gestió industrial ha provocat, està provocant i provocarà sobre l’entorn i sobre les persones, de manera directa i indirecta. Posteriorment, repassaré també les dietes i el ritme de vida que la societat actual ens imposa o escollim, i com això està afectant al nostre cos, ja sigui amb la proliferació de noves malalties, com en l’augment de les ja existents. Demostro com, tant per un factor com per l’altre, l’ús de les assegurances de salut i vida, es veurà incrementat, i proposaré en les conclusions les possibles maneres de tornar a l’equilibri d’aquests rams. Per últim faré esment d’altres factors que també intervenen en aquesta funció, com són el reassegurador i el Consorci de Compensació d’Assegurances, i deixarem constància de la participació que aquests haurien de tenir sota el nostre punt de vista.
Note: Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2009-2010, Tutor: Beatriz Bernal Callizo
URI: http://hdl.handle.net/2445/139839
Appears in Collections:Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-DEAF-139_Safont.pdf924.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.