Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141645
Title: Detecció automàtica d'oracions amb negació
Author: Bolea Centelles, Marina
Director/Tutor: Taulé Delor, Mariona
Martí Antonin, M. Antònia
Keywords: Oracions negatives
Lingüística computacional
Aprenentatge automàtic
Treballs de fi de grau
Negation
Computational linguistics
Machine learning
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2019
Abstract: [cat] Aquest treball, emmarcat en els camps de la lingüística computacional i el Processament del Llenguatge Natural (PLN), explica el procés de desenvolupament d’un classificador que detecta si una oració conté, com a mínim, una estructura negativa. El classificador és un programa escrit en Python que s’ha desenvolupat a partir de tècniques d’aprenentatge automàtic supervisat i de les dades del corpus SFU ReviewSP-NEG, un corpus de ressenyes de productes i serveis.
[eng] This final project, written within the framework of computational linguistics and Natural Language Processing (NLP), describes the process of developing a classifier that detects whether a sentence contains at least one negative structure. The classifier is a program written in Python that has been built using Machine Learning techniques and uses the data found in the SFU ReviewSP-NEG corpus, a corpus of product and service reviews.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutores: Mariona Taulé i M. Antònia Martí
URI: http://hdl.handle.net/2445/141645
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BoleaCentelles_Marina_TFG.pdf789.94 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons