Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141697
Title: Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació
Author: Benavente Moreno, Fernando J. (Julián)
Fuguet i Jordà, Elisabet
Giménez López, Estela
Hernández Cassou, Santiago
Puignou i Garcia, Lluís
Serrano i Plana, Núria
Subirats i Vila, Xavier
Tarancón Sanz, Alex
Keywords: Farmàcia
Química
Pràcticums
Innovacions educatives
Issue Date: Oct-2018
Abstract: En aquest projecte s’ha treballat en la millora de l’aprenentatge de les classes pràctiques de laboratori de l’assignatura Química Analítica del Grau de Farmàcia. Aquesta assignatura és de primer curs, on el nombre anual d’estudiants implicats és molt gran, de l’ordre de 500, i les pràctiques de laboratori s’han de programar en grups reduïts, simultàniament al desenvolupament de les classes de teoria i seminaris. D’acord a la nostra experiència, el gran nombre de grups de classes pràctiques de laboratori, de professorat implicat i la varietat de coneixements teòrics previs dels estudiants comporta sovint poca homogeneïtat en l’aprenentatge i en l’assoliment de les diferents competències, així com en la seva posterior avaluació. A més, les pràctiques de laboratori es porten a terme en parelles i el programa inclou més de 30 experiències que es simultaniegen i s’avaluen de forma continuada amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de les competències transversals i específiques dels estudiants. Aquest projecte ha permès desenvolupar i implementar durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018 una planificació integral innovadora de les pràctiques de laboratori basada en la coordinació de l’equip docent, en l’establiment d’itineraris de pràctiques tancats, en l’avaluació continuada i en la introducció de nous materials d’aprenentatge i instruments d’avaluació. Totes les innovacions desenvolupades es continuen aplicant a l’actualitat.
Note: Projecte: 2016PID-UB/014
URI: http://hdl.handle.net/2445/141697
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe_final_2016PID_UB014.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons