Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141759
Title: Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l'efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic
Author: Núñez Peña, María Isabel
Bono Cabré, Roser
Suárez Pellicioni, Macarena
Arnau Gras, Jaume
Keywords: Avaluació formativa
Ansietat
Matemàtica
Innovacions educatives
Issue Date: 4-Oct-2019
Abstract: L’objectiu d’aquest projecte va ser implementar i avaluar un nou sistema d’avaluació formativa continua a l’assignatura Dissenys de Recerca, assignatura obligatòria del grau de Psicologia. Amb aquest sistema els estudiants realitzaven una sèrie de proves al llarg del semestre de les quals rebien feedback amb l’objectiu de que corregissin els seus errors i aprenguessin d’ells. Esperàvem que aquest sistema fos especialment útil per aquells estudiants amb un elevat nivell d’ansietat a les matemàtiques, els quals tenen més problemes per superar l’assignatura. Un total de 166 estudiants van participar en aquest estudi durant el curs 2012 2013. Per tal d’avaluar l’impacte del sistema disposàvem de tres evidències d’avaluació dels aprenentatges dels estudiants, les seves respostes a un qüestionari per tal de conèixer la seva opinió sobre el nou sistema i el seu nivell d’ansietat a les matemàtiques. Els resultats van mostrar una correlació positiva entre l’assistència a les classes de feedback i les notes dels estudiants. La correlació entre l’ansietat a les matemàtiques i el rendiment a l’assignatura no va ser significativa. Aquesta absència de relació suggereix que el fet de donar feedback dels errors als estudiants podria haver contribuït a reduir l’impacte negatiu de l’ansietat matemàtica en el rendiment dels estudiants.
Note: Projecte: 2012PID-UB/092
URI: http://hdl.handle.net/2445/141759
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012PID-UB_092 - INNOVADOC.pdf2012PID-UB_092 - Informe Final1.57 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons