Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141767
Title: La producció de l’accent lèxic en anglès com a llengua estrangera en catalanoparlants
Author: Rocosa Hernández, Júlia
Director/Tutor: Pons-Moll, Clàudia
Keywords: Adquisició d'una segona llengua
Accentuació (Lingüística)
Treballs de fi de grau
Second language acquisition
Accents and accentuation
Bachelor's theses
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: [cat] Aquest treball descriu i analitza, a partir d’un experiment de producció, de quina manera catalanoparlants de diferents franges d’edat produeixen l’accent lèxic en anglès com a llengua estrangera i explora quins són els factors que hi intervenen.
[eng] This work describes and analyses, from a production experiment, how Catalan speakers from different age ranges produce lexical stress in English as a foreign language and explores the factors involved.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Clàudia Pons-Moll
URI: http://hdl.handle.net/2445/141767
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RocosaHernández_Júlia_TFG.pdf4.42 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons