Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142065
Title: Actualització de la Política d’Accés Obert a la Universitat de Barcelona
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Accés obert
Recerca
Normativa UB
Universitat de Barcelona
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L'actualització de la Política d'Accés Obert: Acord 105/2019 pel qual la Universitat de Barcelona vol refermar el compromís amb l’accés obert i es fixa com a objectiu assolir la total disponibilitat en lliure accés de la seva producció científica en els pròxims anys. La UB es compromet a establir uns objectius anuals de compliment de l’accés obert i fer-ne seguiment, així com a adoptar aquelles mesures orientades a aconseguir l'assoliment dels objectius fixats i els nivells d’accés obert que demanen els principals finançadors de la recerca. Els responsables del seguiment d’aquesta política seran els vicerectorats responsables de l'àrea de Recerca.
Note: Aprovat per la Comissió de Recerca el dia 28 de juny de 2019
Aprovat en Consell de Govern de 22 de juliol de 2019
Podeu consultar la Política d'accés obert a la Universitat de Barcelona aprovada el 2011 a: http://hdl.handle.net/2445/27709
URI: http://hdl.handle.net/2445/142065
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/27709
Appears in Collections:Política Científica UB
Marc normatiu (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PUNT_8.6._Politica_Acces_Obert.pdf177.21 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons