Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142247
Title: El camp de concentració d'Horta. L'edifici de Llevant (1939-1940)
Author: López-Egea Vives, Àngela
Director/Tutor: Solé, Queralt
Keywords: Arqueologia
Arquitectura
Camps de concentració
Guerra Civil Espanyola, 1936-1939
Horta (Barcelona, Catalunya)
Treballs de fi de grau
Arqueology
Architecture
Concentration camps
Spanish Civil War, 1936-1939
Horta (Barcelona, Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: Aug-2018
Abstract: [cat] El següent treball tracta el tema del camp de concentració situat a Horta, Barcelona, al final de la Guerra Civil espanyola, entre el 1939 i el 1940. S’explica l’evolució de l’edifici de Llevant, el qual va esdevenir una part del camp de concentració des que és la Casa de Caritat d’Horta fins a esdevenir les actuals Llars Mundet. A continuació es presenten els resultats obtinguts a partir de la prospecció arqueològica que es va fer a la zona on es troba l’edifici de Llevant de les Llars Mundet i el seu entorn. També a través d’una proposta de cales arqueològiques, l’estudi arquitectònic, les fotografies aèries, la consulta de plànols i diversos testimonis, s’intenta aprofundir en tots aquells aspectes referents al lloc on hi va haver el camp de concentració a Horta per tal d’obtenir més informació històrica.
[fra] Le travail suivant aborde le sujet du camp de concentration situé à Horta, Barcelona, à la fin de la Guerre Civile espagnole. Il explique l’évolution du bâtiment Llevant, qui est devenu un des éléments du camp de concentration. Au début il s’agit de la Casa de Caritat d’Horta jusqu’à ce qu’il devient les Llars Mundet. On peut voir ci-dessous les résultats de la prospection archèologique effectuée dans la zona où se trouve le bâtiment Llevant des Llars Mundet de Barcelona et ses environs. Aussi, à travers d’une proposition de sondage archéologique l’étude architecturale, des photographies aériennes, la consultations des plans et des témoignages divers, on essaye d’approfondir dans tous ces aspects en référence à l’endroit où se trouvait le camp de concentration à Horta pour avoir encore plus d’information historique.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Queralt Solé Barjau
URI: http://hdl.handle.net/2445/142247
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG López-Egea Vives_Angela.pdf16.48 MBAdobe PDFView/Open
Annex.pdf22.39 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons