Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142937
Title: El Mas Rocaguinarda, patrimoni arqueològic: present i perspectives de futur
Author: Berenguer Antoja, Irene
Director/Tutor: Alcoberro i Pericay, Agustí, 1958-
Keywords: Arqueologia
Bandolers
Masies
Història moderna
Protecció del patrimoni cultural
Catalunya
Treballs de fi de grau
Arqueology
Brigands and robbers
Farmhouses
Modern history
Protection of cultural property
Catalonia
Bachelor's theses
Rocaguinarda, Perot
Issue Date: Jun-2019
Abstract: [cat] Aquest treball neix de la necessitat de fer una reflexió sobre com és tractat el patrimoni arqueològic de cronologies posteriors a l’Edat Medieval, com és en aquest cas de l’època Moderna. Més concretament del bandolerisme i en Rocaguinarda. Per tal de poder fer això, el treball està dividit en dues parts, una d’històrica on es contextualitzarà el moviment i es donarà a conèixer la vida del bandoler. I una segona part arqueològica, en la qual es farà un petit estudi del mas on va néixer Rocaguinarda, l’estat en què es troba i la gestió patrimonial que se n’ha fet.
[eng] This project was born from the need to reflect on how the archaeological heritage of the later chronologies of the Medieval Age is treated, as in this case of the Modern era. More specifically, banditry and Rocaguinarda. In order to do this, the work is divided into two parts, the first one is historical where the movement will be contextualized and will intrduce us the life of the bandit. And the other part is centered on archeology, in which we will do a small study of the place where Rocaguinarda was born, the state in which it is nowdays, and the patrimonial management that has been done.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Agustí Alcoberro Pericay
URI: http://hdl.handle.net/2445/142937
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Irene Berenguer.pdf12.91 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons