Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143002
Title: Soc com soc
Other Titles: Programa de desenvolupament de les competències emocionals a sisè de primària
Author: Ribera Torres, Marta
Director/Tutor: Guerrero Calero, Luz
Keywords: Educació emocional
Educació primària
Treballs de fi de màster
Emotional education
Primary education
Master's theses
Issue Date: 6-Jun-2019
Abstract: El meu treball de fi de Postgrau es basa en la intervenció educativa emocional duta a terme a l’escola Doctor Carulla d’Arbúcies i adreçada a l’alumnat de sisè de primària (11-12 anys) que faran el pas cap a l’institut. L’objectiu principal de la intervenció es centra en el desenvolupament de les competències emocionals definides pel GROP, i parteix de les necessitats detectades en l’anàlisi de les característiques de l’alumnat, de grup i de l’entorn. Aquestes necessitats es centren en el desenvolupament d’estratègies per afrontar aquest període de canvis i d’agitació emocional propis del moment: exàmens finals, viatge de fi de curs, la incertesa del que es trobaran a l’institut, passar de ser els més gran a ser els més petits... Es tracta de donar eines per a millorar la seva autoestima i autoconfiança i per aprendre a gestionar les seves emocions, sense oblidar el desenvolupament de la consciència emocional, que és el primer pas per a poder passar a les altres competències. El fet de donar-los eines per a l’autoafirmació, els permetrà ser ells mateixos, guanyar en seguretat i decisió per afrontar aquest moment amb responsabilitat i fermesa.
Note: Postgrau en Educació Emocional i Benestar [Presencial]. Institut de Ciències d'Educació i el Grup de Recerca en Orienració Psicopedagògica (GROP). Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Luz Guerrero Calero
URI: http://hdl.handle.net/2445/143002
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar [Semipresencial]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Ribera_Torres.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons