Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143097
Title: El despoblat de Gramenet de Beranui i la Masia de Batlle. Evolució i determinació de les estructures i el seu entorn
Author: Civit Vidal, Guillem
Director/Tutor: Sancho i Planas, Marta
Keywords: Arqueologia del paisatge
Masies
Fonts històriques
Vall Fosca (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Landscape archaeology
Farmhouses
History sources
Vall Fosca (Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: Jul-2019
Abstract: [cat] L’abandonament dels petits pobles a les zones de muntanya ha estat un fenomen que s’ha anat incrementant amb el pas dels darrers anys. L’objectiu d’aquest treball és la investigació documental i arqueològica de dos casos de la vall del Flamicell, els quals són el poble de Gramenet i la masia de Batlle. L’estudi, inèdit fins al moment, ha permès realitzar un seguiment de la història del poble i de la masia, des del moment en que apareixen en la documentació per primer cop fins al seu abandó, i un estudi arqueològic del paisatge, identificant estructures i altres espais relacionats amb les dues activitats econòmiques principals com en són la ramaderia i l’agricultura. S’han distingit sobre el terreny, a partir de la fotografia aèria i per mitjà dels Sistemes d’Informació Geogràfica, alguns prats, camps, bancals, tancats i orris que costen de veure avui en dia. Això ha permès veure totes les relacions existents entre el paisatge i les construccions fetes pels habitants de la zona i com aquests aprofitaven el que els donava la natura. L’aplicació del LIDAR també s’ha volgut fer, però degut a la morfologia del terreny, no s’han pogut obtenir resultats òptims. Així doncs, el treball permet reflexionar sobre tots aquests petits llogarets que estan quedant oblidats però que amaguen una història al seu darrera que cal investigar, no només per mitjà de la documentació, sinó que, sobretot, a partir de l’arqueologia.
[eng] The abandonment of small towns in mountain areas has been a phenomenon that has been increasing with the passage of recent years. The objective of this work is the documentary and archaeological investigation of two cases of the valley of Flamicell, which are the town of Gramenet and the masia de Batlle. The study, unpublished so far, has allowed us to track the history of the village and the masia, from the moment they appear in the documentation for the first time to their abandonment, and an archaeological study of the landscape, identifying structures and other spaces related to the two main economic activities such as stock breeding and agriculture. We have distinguished on the terrain, from aerial photography and through Geographic Information Systems, some meadows, fields, terraces, enclosures and orris that are difficult to see nowadays. This has allowed to see all the existing relationships between the landscape and the constructions made by the inhabitants of the area and how they took advantage of what nature gave them. The application of LIDAR also wanted to be done, but due to the morphology of the terrain, optimal results could not be obtained. Thus, the work allows us to reflect on all these small villages that are being forgotten but which hide a history behind them. They must be investigated, not only through documentation but, above all, from archaeology.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Marta Sancho Planas
URI: http://hdl.handle.net/2445/143097
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Civit Vidal Guillem.pdf25.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons