Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143319
Title: Reserved Therapeutic Space: impact of a Mental Health NURSING intervention on the health outcomes of users: a non-randomized intervention trial to improve the therapeutic relationship in mental health units [working paper]
Other Titles: Espai Terapèutic Reservat: impacte d'una intervenció INFERMERA de Salut Mental en els resultats de salut dels usuaris: un estudi d'intervenció no aleatoritzat per millorar la relació terapèutica en unitats de salut mental [document de treball]
Espacio Terapéutico Reservado: impacto de una intervención ENFERMERA de Salud Mental sobre los resultados de salud de los usuarios: un estudio de intervención no aleatorizado para mejorar la relación terapéutica en las unidades de salud mental [documento de trabajo]
Author: Moreno Poyato, Antonio Rafael
Keywords: Infermeres
Malalts mentals
Salut mental
Nurses
Mentally ill
Mental health
Issue Date: 28-Oct-2019
Abstract: L'Espai Terapèutic Reservat (ETR) és una intervenció que portaran a terme les infermeres d'unitats d'hospitalització de salut mental al costat dels usuaris hospitalitzats dels quals siguin referents. La intervenció es coproduirà i validarà en dues fases. Una primera fase des de la perspectiva de les infermeres i una segona fase des de la perspectiva dels usuaris amb experiència en primera persona.
Note: Darrera modificació: Novembre 2019
URI: http://hdl.handle.net/2445/143319
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Infermeria de Salut Pública, Salut mental i Maternoinfantil)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RTS_MHNURSING_wpaper_16_nov.pdf261.48 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons