Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143338
Title: El bosc privat: temps financer i temps forestal. Revisió de la metodologia d’anàlisi econòmica i financera de l'explotació forestal i les seves implicacions en la política forestal
Author: Perramon Ayza, Joaquim Maria
Keywords: Gestió forestal
Anàlisi econòmica
Forest management
Economic analysis
Issue Date: 16-Oct-2019
Abstract: El treball que segueix consisteix en aplicar la metodologia desenvolupada per el professor Alfonso M. Rodríguez1 - en direm model (C,T) - a l'anàlisi econòmica i financera de la gestió forestal. La metodologia convencional basada en el càlcul de la taxa interna de retorn (TIR) presenta deficiències i limitacions. Com es posa de manifest en el document ‘Les polítiques forestals del bosc privat a Catalunya’, elaborat per Ignasi Castelló2 i que és la ponència base del Fòrum Forestal de l’any 2019 que organitza l’ICEA3, per a la majoria de propietaris, els boscos funcionen “com una guardiola que es va omplint gratuïtament i de la que es pot disposar de tant en tant”.
It is part of: Ponència presentada a: Sessió de treball organitzada conjuntament per les filials de l’Institut d’Estudis Catalans, Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i Societat Catalana d’Economia (SCE), i el Grup d’Investigació IAFI (Departament de Matemàtica Aplicada a l’Economia- Facultat de Ciències Econòmiques - Universitat de Barcelona). 16 d’octubre de 2019
URI: http://hdl.handle.net/2445/143338
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca IAFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ponencia_161019_JPerramon.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons