Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144199
Title: La transmissió de les segones opcions de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra (1918)
Author: Benavent Llinares, Laia
Director/Tutor: Nogué Serrano, Neus
Keywords: Llengua estàndard
Català
Treballs de fi de màster
Standard language
Catalan language
Master's theses
Fabra, Pompeu, 1868-1948
Issue Date: Jul-2018
Abstract: [cat] Aquest treball parteix de la idea ja documentada a Solà (1977), Bonet (1991), Ginebra i Solà (2007) i Ferrando i Nicolás (2015) d’una possible interpretació rígida de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra (1918). En aquest sentit, a partir d’un corpus de 15 gramàtiques, tant prescriptives com normatives, pretenem conèixer si els autors han parlat de les segones opcions de Fabra (1918) recollides a Benavent (2017), i en cas que sí que ho hagin fet, saber si les han admeses o no. Incloem aquesta recerca en l’àmbit d’estudi de la llengua normativa, la llengua estàndard, el purisme lingüístic i la gramatografia. L’anàlisi de les dades l’hem duta a terme a partir del buidatge del corpus i la posterior comparació amb la informació de la llista de 24 segones opcions esmentada. Per a l’anàlisi, no només hem tingut en compte les dades cas per cas, sinó també per autors.
[eng] This dissertation is based on the idea that the Gramàtica catalana written by Pompeu Fabra (1918) has been read in a restricted way, as it is documented in Solà (1977), Bonet (1991), Ginebra & Solà (2007) and Ferrando & Nicolás (2015). Therefore, we have created a corpus with 15 prescriptive grammar books, and we seek to know if these authors mention any of the Fabra’s second options (1918) gathered in Benavent (2017). If they do, we want to know if they admit them or not. The framework of this research embraces prescriptive language, standard language, linguistic purism and grammatography. In order to get all the data, we have analysed this corpus and, afterwards, we have compared all this data with the information from the list of 24 Fabra’s second options mentioned before. Finally, we haven’t only taken all the data into account with regard to each case, but also in relation to each author.
Note: Treballs Finals de Màster d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutora: Neus Nogué Serrano
URI: http://hdl.handle.net/2445/144199
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Laia_Benavent.pdf4.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons