Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144380
Title: Les dades de La flexió verbal en els dialectes catalans d'A.M. Alcover i F. de B. Moll. Una aproximació sòciolingüística
Author: Perea, Maria Pilar, 1960-
Keywords: Verbs
Català
Dialectologia
Verbs
Catalan language
Dialectology
Issue Date: 2001
Publisher: North American Catalan Society
Abstract: La flexió verbal en els dialectes catalans és un recull sistemàtic relatiu a la morfologia verbal dialectal que es basa la integració de dos esforços complementaris: d'una banda, d'un treball de camp ampli i complet realitzat per Antoni M. Alcover a través de diverses eixides filològiques; d'una altra, d'un treball posterior de recopilació i agrupació sistemàtica de les dades obtingudes en les diverses localitats enquestades dut a terme per Francesc de Borja Moll. Els resultats parcials d'aquest treball van aparèixer en quatre números de l'Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura. PosterIorment, els mateixos materials es publicaren de manera monogràfica en quatre fascicles editats per les Publicacions de l'Oficina Romànica, que presentaven, en 368 pàgines, els seixanta-set verbs enquestats a cent quarantanou localitats del domini lingüístic català. Dos treballs recents (Perea Complements; Compleció) han presentat aquestes dades verbals completades, reordenades i complementades amb altres informacions que apareixen en diversos quaderns de camp que Alcover utilitzà per registrar els resultats de les seves enquestes. Tots dos treballs, però, per raó de la seva temàtica, no s'endinsen en els aspectes metodològics que Alcover va aplicar en la seva tasca enquestadora ni en els aspectes sociolingüístics que d'una manera més o menys sistemàtica afloren en les dues fonts d'informació més completes que es posseeixen en relació amb aquest projecte: els dietaris que conté el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (d'ara endavant BDLC) i la sèrie de dotze quaderns de camp que recullen la transcripció del conjunt de les dades verbals -cf. Perea (Complements).
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/CatalanReview/article/view/309874
It is part of: Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 2001, vol. 15, num. 1, p. 53-78
URI: http://hdl.handle.net/2445/144380
ISSN: 0213-5949
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
196902.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.