Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144462
Title: Agrimensors a la província de Girona durant la segona meitat del segle XIX
Author: Nadal, Francesc, 1958-
Burgueño, Jesús
Keywords: Cartografia
Girona (Catalunya)
Cartography
Girona (Catalonia)
Issue Date: 2008
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Durant la segona meitat del s. XIX la província de Girona va ser objecte d'una intensa activitat cartogràfica per part d'un col·lectiu de cartògrafs que ha romàs, fins no fa gaire, força desconegut: el dels agrimensors. Aquests professionals en l'art de mesurar terres i traçar plànols parcel·laris s'ocuparen de realitzar diversos treballs, tant de caire públic com privat: llibres d'amidament de terres; aixecament de plànols parcel·laris municipals; repartiment de comunals; plànols d'usos hídrics o representació cartogràfica de propietats rústiques particulars.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2008, num. 65, p. 452-464
URI: http://hdl.handle.net/2445/144462
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
585603.pdf187.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons