Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144465
Title: Declaratives i interrogatives absolutes del català en l'Atles multimèdia de prosòdia de l'espai romànic
Author: Carrera i Sabaté, Josefina
Fernández Planas, Ana Ma. (Ana María)
Martínez Celdrán, Eugenio
Keywords: Anàlisi prosòdica (Lingüística)
Català
Prosodic analysis (Linguistics)
Catalan language
Issue Date: 2010
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Abstract: En el marc de l''Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic', el grup AMPERCAT desenvolupa des de la Universitat de Barcelona i des de l'any 2003, l'estudi de la variació dialectal de la prosòdia del català i del castellà en el domini lingüístic del català. Aquest treball constitueix una síntesi dels resultats principals trobats fins al dia d'avui en la majoria de punts estudiats de la nostra llengua pel que fa a l'entonació. En el diasistema oriental presentem els resultats de frases declaratives i interrogatives absolutes neutres (amb dues formulacions) a Barcelona, Girona, l'Alguer i Maó. En el diasistema occidental, els resultats obtinguts a Lleida, Tortosa, Castelló de la Plana, València i Novelda (Alacant). Tot i haver-hi semblances entre les modalitats oracionals de les zones estudiades, hi ha unes diferències que cal anar a cercar, principalment, en la modalitat interrogativa encapçalada per la conjunció àtona que. Després de la descripció de les melodies, presentem els etiquetatges fonològics que corresponen a aquestes frases en el context de la teoria AM, seguint la proposta de Cat_ToBI (Prieto et alii 2009), i a partir de la consideració del llindar psicoacústic d'un semitò i mig (Pàmies et alii 2002) i les fórmules creades ad hoc al Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona per a un etiquetatge automàtic partint de les dades fonètiques (Martínez Celdrán & Fernández Planas 2003; Roseano, Fernández Planas & Martínez Celdrán en preparació).
Note: Reproducció del document publicat a: http://roderic.uv.es/handle/10550/48465; https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/4731
It is part of: Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2010, vol. 49, p. 133-167
URI: http://hdl.handle.net/2445/144465
ISSN: 0214-8188
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
588416.pdf337.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.