Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145002
Title: “Salvem el poble!” un joc de rol a l'aula : proposta d'innovació per la unitat didàctica de els riscos geològics de 3r d'ESO
Author: Trigo Fernández, Ana Isabel
Director/Tutor: Garcia Vallès, Maite
Keywords: Jocs de rol
Catàstrofes naturals
Treballs de fi de màster
Fantasy games
Natural disasters
Master's theses
Issue Date: 2019
Abstract: El joc Salvem el poble! és una innovació, basada en els jocs de rol, per la unitat didàctica de Els Riscos Geològics a 3r d’ESO de l’assignatura de Biologia i Geologia. En aquest els alumnes són els protagonistes de la història i organitzats en grups, cada un situat en un poble afectat per un fenomen natural diferent (volcà, terratrèmol, esllavissada o inundació), han de recaptar informació d’aquest per afrontar una prova final, on s’ha d’explicar el fenomen natural i la proposar de mesures per disminuir el risc al poble (mesures de prevenció, predicció i protecció). Per arribar a aquest objectiu, internament els grups s’organitzen en personatges (alcalde, geòleg, agent de protecció civil o corresponsal de premsa) els quals tenen unes responsabilitats concretes. Aquests han d’anar passant els diferents nivells del joc (realitzant tasques guiades) per tal d’anar recaptant tota la informació necessària amb la tutorització del professor.
The game Save the people! is an innovation, based on role-plays games, for Geological Risks didactic unit in 3rd grade of Biology and Geology subject. In this the students are the protagonists of the story and organized in groups, each one located in a town affected by a different natural phenomenon (volcano, earthquake, landslide or flood), they must collect information from this one to face a final test, where the natural phenomenon must be explained and to propose measures to reduce the risk to the residents (measures of prevention, prediction and protection). To achieve this goal, internally all groups are organized into characters (mayor, geologist, civil protection agent or press correspondent) who have specific responsibilities. These have to go through the different levels of the game (performing guided tasks) in order to collect all the necessary information with the tutoring of the teacher.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Maite Garcia Vallès
URI: http://hdl.handle.net/2445/145002
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_anaisabel_trigo_fernandez.pdf9.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons