Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145398
Title: Desenvolupament d'una aplicació electrònica de diari miccional. Validació i estudi comparatiu respecte al diari miccional convencional en paper
Author: Mateu Arrom, Laura
Director/Tutor: Peri Cusí, Lluís
Keywords: Urologia
Trastorns de la micció
Bufeta
Urology
Urination disorders
Bladder
Issue Date: 22-Mar-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquesta tesi en primer lloc s’ha dut a terme el desenvolupament d’una aplicació de diari miccional per a smart-phon (eDM3d), seguint l’estructura del diari miccional de tres dies validat en espanyol i amb un disseny intuïtiu per facilitar el compliment per part dels pacients. Els resultats del diari miccional electrònic són transmesos de forma automàtica a un servidor web que és capaç de calcular els valors mitjans i màxims del diari miccional. D’aquest diari miccional electrònic se n’ha valorat la factibilitat en primer lloc en un grup reduït de pacients. Posteriorment s’ha demostrat la factibilitat, fiabilitat, bona correlació amb el diari miccional en paper i validesa convergent d’aquesta aplicació electrònica de diari miccional en un grup de pacients amb síndrome de bufeta hiperactiva o nictúria que disposaven de smart-phone. La majoria dels pacients han manifestat que elegirien el diari miccional electrònic eDM3d front al diari miccional convencional en paper si haguessin de repetir un diari miccional.
[eng] In a first phase a 3 day bladder diary as an easy-to-use application for smart-phone (eDM3d) was developed following the structure of the Spanish validated 3 day bladder diary. The preliminary feasibility of the app was assessed in a reduced number of patients. In a second phase, the feasibility, reliability, correlation with paper bladder diary and convergent validity of the app was proved in a group of patients with nocturia or overactive bladder syndrome and who possessed a smart-phone. Most of patients referred they would choose the electronic bladder diary eDM3d if they had to repeat a bladder diary again.
URI: http://hdl.handle.net/2445/145398
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LMA_TESI.pdf7.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.