Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145608
Title: Els camins són de terra
Author: Coll Moll, Marc
Director/Tutor: de Casademunt Porta, Lydia
Keywords: Arts
Espai
Pintura de paisatges
Treballs de fi de grau
Arts
Space
Landscape painting
Bachelor's theses
Issue Date: 26-Jun-2019
Abstract: [cat] En plena transitorietat artística, en aquest treball abandono la representació del paisatge per passar a presentar-lo en la seva essència, a través de diferents tipologies d’obra, tenint en compte la pintura, però també anant més enllà del propi marc pictòric. Tot això a través d’un procés creatiu basat en l’acte de caminar i alhora recol·lectar, en una sèrie de rutes aleatòries, diferents elements amb els quals posteriorment generar continguts com a evidència de l’experiència viscuda amb el paisatge.
[eng] In full artistic transience, in this work I abandon the representation of the landscape to present it in its essence, through different typologies of artworks, taking into account painting, but also going beyond this one. All this through a creative process based on the act of walking and at the same time collecting, in a series of random routes, different elements with which subsequently generateing contents as evidence of the experience lived with the landscape.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: de Casademunt Porta, Lydia
URI: http://hdl.handle.net/2445/145608
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFGMarc Coll Moll_final.pdf23.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons