Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146100
Title: El Bagul dels llibres
Author: Álvarez, Santiago (Álvarez Reverter)
Keywords: Llibres
Química
Comunicació visual
Books
Chemistry
Visual communication
Issue Date: 2003
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: El propòsit d'aquesta secció és oferir uns breus apunts sobre llibres particularment interessants que poden proporcionar noves perspectives sobre la química o la ciència en general, encara que no es tracti necessàriament de llibres científics. El denominador comú és, per descomptat, la visió estrictament subjectiva i amateur de l'autor de la secció, que no pretén ser ni exhaustiva ni rigorosa. Tampoc és criteri prioritari en aquesta secció ocupar-se de llibres d'actualitat, raó per la qual en alguns casos es pot fer referència a llibres històrics no disponibles al mercat de primera mà, però que es poden trobar a biblioteques o mitjançant venedors de llibres de segona mà que es poden trobar a Internet (una adreça molt útil és http://dogbert.abebooks.com). En aquesta contribució es crida l'atenció sobre alguns textos relacionats amb la representació gràfica d'informació, tasca imprescindible per als químics dedicats a la docència i a la recerca, però també de gran importància per a tots aquells que han de presentar informes i projectes en públic o en reunions. En aquest article es furgarà en els llibres d'aquells experts que s'han preocupat dels diversos aspectes de comunicació visual en altres camps del saber, com ara l'art, la sociologia o l'estadística.
Note: Reproducció del document publicat a: https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idCatalogacio=1387
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2003, vol. 4, p. 69-71
URI: http://hdl.handle.net/2445/146100
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Química Inorgànica i Orgànica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
693439.pdf57.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons