Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146151
Title: El bagul dels llibres: 10. Gasos de vida, gasos de mort
Author: Álvarez, Santiago (Álvarez Reverter)
Keywords: Llibres
Química
Gasos
Guerra química
Books
Chemistry
Gases
Chemical warfare
Issue Date: 2015
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Dos moments històrics van tenir com a protagonistes diversos gasos. Primer, quan es van descobrir els gasos que componen l'aire, especialment l'oxigen, i els experiments amb gasos van fruir d'una popularitat que va saber captar el pintor Joseph Wright of Derby en un dels seus quadres de temes cientificotècnics. Segon, quan els bàndols enfrontats en la Primera Guerra Mundial van decidir gasar l'enemic amb clor, gas mostassa o iperita. El caràcter dual dels gasos el comparteix un personatge enigmàtic d'aquesta història, el químic Fritz Haber. Several gases played a main role in two historical milestones. First, when the gases that form the atmosphere and especially oxygen were discovered and experiments with gases became very popular, as depicted by painter Joseph Wright of Derby in one of his works on scientific-technical subjects. Second, when the two opposed sides of the First World War decided to gas the enemy with chlorine, mustard gas or yperite. The dual character of gases is shared by one of the main characters of this story, the chemist Fritz Haber.
Note: Reproducció del document publicat a: https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idCatalogacio=24768
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2015, vol. 14, p. 95-102
URI: http://hdl.handle.net/2445/146151
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Química Inorgànica i Orgànica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
693433.pdf2.91 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons