Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146358
Title: Marta Segarra: Mujeres magrebíes. La voz y la mirada en la literatura norteafricana. Barcelona: Icaria, 'Antrazyt', 1998.
Author: Viladrich i Grau, Mercè
Keywords: Ressenya de llibres
Literatura
Àfrica del Nord
Book reviewing
Literature
North Africa
Issue Date: 2001
Publisher: GRC Creació i Pensament de les dones del Centre Dona i Literatura (UB), GRC Cos i Textualitat (UAB)
Abstract: Ja fa uns anys que Marta Segarra s'especialitza en la literatura femenina magribina i de l'entorn cultural islàmic en llengua francesa. Val la pena subratllar que es tracta d'un camp d'estudi d'anàlisi molt productiu, tal com ho demostra hores d'ara la producció d'aquesta autora. El llibre que avui presentem conté un estudi de les novel·les escrites en francès per autores d'Algèria, Marroc, Tunísia i de l'anomenada literatura beure, ço és, feta en llengua francesa per fills d'immigrants magribins nascuts ja a la metròpoli. Es tracta doncs d'una literatura femenina que neix de fenòmens tant controvertits i que determinen tantes llunyanies culturals com ara el procés d'expansió colonial europea al Nord d'Àfrica i el transcurs subsidiari de l'emigració magribina vers els països del nostre entorn. Per la qual cosa, les obres de la literatura femenina nordafricana i beure en francès fan sempre referència a un marc social i cultural conflictiu des del punt de vista de les identitats personals: es tracta d'una literatura creativa feta en la llengua del colonitzador. La tria entre l'ús del francès encara que denota un apropament clar a les estructures socials, ideològiques i culturals del colonitzador occidental, esdevé, malgrat tot un element de cohesió de gènere: les dones d'occident han desvetllat importants moviments d'alliberació femenina als que busquen apropar-se les dones del Magrib.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7033
It is part of: Lectora, 2001, num. 7, p. 225-226
URI: http://hdl.handle.net/2445/146358
ISSN: 1136-5781
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
511061.pdf73.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons