Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147328
Title: Modelització geoestadistica del balanç hídric a Catalunya
Author: Outeiro, Luis
Barbé, Biel
Asperó, Francesc
Úbeda, Xavier
Keywords: Hidrologia
Geoestadística
Catalunya
Hydrology
Geostatistics
Catalonia
Issue Date: 2008
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: L'objectiu d'aquest treball és la generació d'una cartografia temàtica basada en la representació de la variable Balanç hídric, en tant que es tracta d'una variable necessària per a l'elaboració d'estudis hidrològics, però que ha estat poc o gens desenvolupada des de l'àmbit cartogràfic, o des de la pròpia modelització espacial. La xarxa agrometeorològica disposa d'unes 130 estacions meteorològiques amb registres de diferents variables meteorològiques distribuïdes arreu del Principat. Per a cada un dels 130 punts de la xarxa, disposem d'un càlcul del balanç hidrològic que, no obstant això, no és extensiu ni tampoc continu en tot l'espai. Aquest càlcul es basa en la diferència entre la Evapotranspiració-Penman-Monteith (mm) i la precipitació (mm). A nivell metodològic, ens hem fixat en les diferents possibilitats que les eines de modelització geoestadística permeten per produir mapes de balanç hídric amb el màxim grau de precisió, tot emprant variables secundàries que tinguin una correlació significativa amb la variable estudiada. Així hem trobat que l'altitud de les estacions, com a variable secundària, mostra una correlació satisfactòria amb la variable primària balanç hídric, amb un R2 d'entre 0,3 i 0,5 de la regressió lineal.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/256685
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2008, num. 65, p. 616-625
URI: http://hdl.handle.net/2445/147328
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
566659.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons