Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147506
Title: La geografia i la cartografia a Catalunya: unes relacions indestriables
Author: Nadal, Francesc, 1958-
Keywords: Història de la geografia
Història de la cartografia
Catalunya
History of geography
Cartography history
Catalonia
Issue Date: 2008
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: El congrés que avui s'inaugura s'ha organitzat amb el ferm propòsit de donar continuïtat a l'obra endegada per Lluís Casassas i Simó l'any 1991, amb la realització del Primer Congrés Català de Geografia. El present simposi s'ha plantejat, però, a diferència del primer que era de caire general, com un congrés temàtic, centrat en les fecundes i estretes relacions entre la geografia i la cartografia. Els geògrafs disposem d'un ampli ventall de llenguatges per estudiar el paisatge o analitzar l'organització espacial de les societats humanes: des dels relats literaris i la documentació històrica de caire textual, passant per l'anàlisi matemàtica o l'anàlisi de les dades estadístiques fins a les enquestes personals i les valoracions de caire subjectiu o qualitatiu del territori.
Note: Reproducció del document publicat a: https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000070/00000036.pdf
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2008, num. 65, p. XXVII-XXXII
URI: http://hdl.handle.net/2445/147506
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
623356.pdf132.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons