Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147972
Title: Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les consultes d'atenció primària
Author: Ibars, Anna
Feixas i Viaplana, Guillem
Segura, Jordi
Muñoz López, Laura
Torán, Pere
Arnau. Josep
Corbella, Sergi
Keywords: Salut
Migrants
Atenció primària
Africans
Health
Migrants
Primary health care
Africans
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat Ramon Llull
Abstract: Objectiu. Estudiar la relació entre els símptomes somàtics que presenten els pacients immigrants a les consultes d'atenció primària i els factors de risc psicosocials que viuen. Els participants són immigrants magrebins (n=57) i subsaharians (n=57) pacients d'atenció primària. Disseny. Estudi descriptiu, comparatiu i correlacional. Mètode. S'han administrat tres qüestionaris: el Demographic Psychosocial Inventory, DPSI (Ritsner, 1995), per estudiar els factors psicosocials del procés migratori, el Brief Symptom Inventory, BSI-versió espanyola (Ruipérez, 2001), i el Somatic Symptom Inventory, SSI (Escobar, 1989), per estudiar el grau de simptomatologia psicopatològica i concretament el grau de somatització. Resultats. Puntuacions elevades en l'índex general i l'escala de somatització del BSI. En el DPSI no s'obtenen puntuacions elevades, tampoc en l'SSI. Correlació significativa entre els resultats del DPSI i de les escales BSI i SSI en el cas dels magrebins. Discussió i conclusions. S'observa un clar mal estat de salut en els dos grups, tot i que els factors de risc psicosocial que comporta la immigració tenen una repercussió més clara a nivell de malestar psicològic i somàtic en els pacients magrebins. En tota la mostra s'aprecia un empitjorament de l'estat de salut després d'haver immigrat. Els subsaharians perceben més els factors de risc, però tenen millor salut i millor adaptació.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/view/263040
It is part of: Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 2012, vol. 30, num. 2, p. 53-62
URI: http://hdl.handle.net/2445/147972
ISSN: 1138-3194
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Psicologia Clínica i Psicobiologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
625573.pdf244.24 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons