Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147975
Title: El Bagul dels llibres. 6. Els elements i el sistema periòdic
Author: Álvarez, Santiago (Álvarez Reverter)
Sales i Cabré, Joaquim
Seco, Miquel (Seco García)
Keywords: Elements químics
Taula periòdica (Química)
Chemical elements
Periodic table of the elements
Issue Date: 2010
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Boyle, Lavoisier, Dalton i Mendeléiev vanescriure llibres cabdals per a la història de laquímica que van representar etapes impor-tants en l'evolució del concepte d'elementquímic. D'aquests i d'altres textos importantsper al desenvolupament del sistema de classi-ficació dels elements, en farem aquí un breurepàs, des de Boyle fins als nostres dies. Ho farem dins delcontext dels descobriments i les teories que van permetre ar-ribar al sistema periòdic dels elements tal com el coneixemavui. Complementarem aquest recull històric amb una mostrade la presència dels elements químics i la taula periòdica enl'àmbit de la literatura. La major part dels llibres que aquís'esmenten ha format part d'una exposició temporal de la Bi-blioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona,que es pot visitar a través d'Internet [1]. El lector interessat enuna bibliografia més completa la pot trobar en un article re-cent [2].
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2003.01.19
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2010, num. 9, p. 51-65
URI: http://hdl.handle.net/2445/147975
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2003.01.19
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Química Inorgànica i Orgànica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
626796.pdf6.35 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons