Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148220
Title: Transparència social dels Protestants a Catalunya des de la Revolució Gloriosa de 1868
Author: Bayo Angosto, Ferran
Director/Tutor: Segura, Antoni, 1952-
Keywords: Protestantisme
Minories religioses
Discriminació
Legislació
Condicions socials
Història de les religions
Catalunya
Treballs de fi de grau
Protestantism
Religious minorities
Discrimination
Legislation
Social conditions
History of religions
Catalonia
Bachelor's theses
Segle XVIII-segle XX
Issue Date: Jun-2019
Abstract: [cat] A Catalunya, els Protestants són una minoria que ha estat històricament discriminada per les seves creences o idees. Aquest fet ha esdevingut un estigma per a ells fins la mort del dictador Franco. Ens plantegem analitzar, des de una vessant social, amb quines dificultats s’han hagut d’enfrontar al llarg de les diferents etapes de la història recent al nostre país i, paral·lelament, el desenvolupament i trajectòria dels Protestants des de la Revolució Gloriosa de 1868, el cop d’Estat militar del General Franco el 18 de juliol de 1936 i la democràcia que arriba als nostres dies. Analitzarem aquesta evolució emmarcada en els aspectes legals de l’Estat Espanyol, amb el suport indispensable de l’Església Catòlica. Intentarem entendre com de complicat pot resultar trencar els esquemes socials tradicionals imposats per la Església Catòlica en col·laboració amb l’Estat.
[eng] In Catalonia, the Protestants are a minority that has been historically discriminated against for their beliefs or ideas. This has been a stigma for them until the death of the dictator Franco, we plan to analyse from a social aspect with what difficulties have been faced at different stages of recent history in our country. The development and history of Pr otestants in the period that begins with the Glorious Revolution of 1868, the military coup of General Franco on 18 July 1936, and democracy that reaches today. We want to analyse this evolution in the legal aspects that the Spanish State developed with the indispen sable support of the Catholic Church, and to try to understand how complicated it is to break the traditional social schemes imposed by the Catholic Church in collaboration with the State
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Antoni Segura Mas
URI: http://hdl.handle.net/2445/148220
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Bayo Angosto, Ferran.pdf5.21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons