Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148501
Title: La Sufixació apreciativa del català: creacions lèxiques i implicacions morfològiques
Author: Lloret, Maria-Rosa
Keywords: Català
Neologismes
Fonologia
Catalan language
New words
Phonology
Issue Date: 2015
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Abstract: La situació de la derivació apreciativa dins la morfologia és excepcional, perquè la informació limitada que contenen, en general, les gramàtiques i els diccionaris sobre els apreciatius així com l'ús habitual d'aquestes formes en contextos familiars i informals fan que la creativitat dels parlants no es vegi limitada per normatives i que, per tant, aflorin solucions imaginatives, que, tot i la variació existent, segueixen uns condicionaments gramaticals clars. L'objectiu d'aquest treball és aportar noves dades en aquest camp a partir de formes recollides en corpus tradicionals i per internet, amb una doble finalitat: d'una banda, aprofundir en les particularitats morfològiques de la sufixació apreciativa del català, amb especial interès per les de les categories que la bibliografia sovint ignora (és a dir, els apreciatius que no deriven de noms, adjectius o verbs); i, de l'altra, demostrar que les restriccions distribucionals que presenten els apreciatius amb relació a les terminacions que admeten tant les formes tradicionals com les noves creacions lèxiques permeten redefinir quines marques flexives nominals reals té el català.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.7203/Caplletra.58.7137
It is part of: Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2015, vol. 58, p. 55-89
URI: http://hdl.handle.net/2445/148501
Related resource: https://doi.org/10.7203/Caplletra.58.7137
ISSN: 0214-8188
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
628839.pdf344.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.