Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/14862
Title: Modeval2 Reference Manual
Other Titles: Modeval 2: Construcció d'un model europeu d'avaluació dels coneixements bàsics
Author: Laveaux, Francis
Benndorf-Helbig, Beate
Sigh, Anders
Marzo Guarinos, Ángel
Muscat, David
Finta, Katalin
Besse, Jean-Marie
Intzidis, Evangelos
Kristof, Gabor
Csendes, Gyöngyi
López Palma, Fernando
Keywords: Competències professionals
Avaluació
Educació d'adults
Educació permanent
Vocational qualifications
Modeval (Projecte)
Europa
Evaluation
Adult education
Continuing education
Modeval (Project)
Europe
Issue Date: 16-Dec-2010
Abstract: El Projecte MODEVAL respon a la necessitat detectada en matèria d'avaluació de competències bàsiques de les persones, i tracta de definir quins són els nivells bàsics d'habilitats que garanteixen unes condicions individuals favorables per al desenvolupament de la persona, la ciutadania activa, i la integració social, cultural i professional dels individus. Mentre el projecte MODEVAL 1 tenia com a objectiu realitzar un marc de referència metodològic a nivell europeu per a dur a terme l'avaluació de competències; el projecte MODEVAL 2, és a dir, el present treball, té com a objectiu la creació de mòduls de formació per als diferents interessats (és a dir, formadors d'alfabetització i de formació bàsica, investigadors, coordinadors de centres de formació, els responsables polítics, estadístics, persones que realitzaran enquestes a gran escala sobre el coneixement de base, etc.) per tal d'aplicar les recomanacions del projecte i crear les seves pròpies eines d'avaluació.
Note: Modeval 2: Construcció d'un model europeu d'avaluació dels coneixements bàsics. És un projecte de Transferència d'Innovació finançat per la Comissió Europea dins del programa Life Long Learning, subprograma Leonardo Da Vinci (LdV). La referència del projecte és LLP-LdV-TOI-2008-FR-117 044.
URI: http://hdl.handle.net/2445/14862
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/14882
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MODEVAL_ 2_ REFERENCE_ MANUAL_ EN.pdfManual de referència375.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.