Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/149822
Title: Ensenyament i aprenentatge de l'escriptura de nens i nenes amb necessitats educatives especials
Author: Roca Cortés, Neus
Simó Aguadé, Rosa
Solsona Roca, Rosa
González García, Carme
Rabassa del Campo, Montserrat
Keywords: Trastorns de l'aprenentatge
Ensenyament de l'escriptura
Necessitats educatives especials
Issue Date: 1990
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Abstract: L'experiència que ha donat peu a aquesta publicació, ha estat realitzada per un grup de professionals que, com a mestres d'educació especial i assessores psicopedagògiques en escoles ordinàries, ens veiem en la necessitat de trobar una sortida als problemes dels nens que presenten dificultats en el seguiment dels aprenentatges del currículum ordinari. A la nostra comarca, el Garraf (Barcelona), pel fet de ser considerada comarca pilot d'integració, segons ordre del Conseller d'Ensenyament de la Generalitat (document del 14 de febrer del 1983), ens hem proposat Integrar a l’escola ordinària tant a nens amb dificultats especifiques com a altres nens susceptibles de rebre una educació especial. El funcionament de cada centre és diferent, però les persones responsables de donar suport a aquests nens tenim un projecte comú I ens plantegem la recerca d’alternatlves per adaptar-nos millor a les necessitats educatives que la Integració comporta en totes les seves àrees. En el cas concret del llenguatge escrit, la manera en què treballàvem no ens va satisfer, trobàvem mancances en les metodologies que utilitzàvem i, sobretot, ens trobàvem sense alternatives en determinades situacions d'aprenentatge...
URI: http://hdl.handle.net/2445/149822
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991004628639706708
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EnsApreEscrNens.pdf12.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons