Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/149899
Title: Psicomotricitat i expressió corporal : programació escolar de tres a nou anys
Author: Forner, Àngel
Keywords: Psicomotricitat
Expressió corporal
Issue Date: 1981
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Series/Report no: Documents (Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació); A 52
Abstract: Actuálment, tant a nivell editorial com en les programacions de cursos per a formació i perfeccionament de mestres, psicólegs, pedagogs i altres professionals relacionáis amb l’educació, és evident el gran nombre d’elements que s’ofereixen sobre psicomotricitat. Probablement aixó es manifesta de forma clara a l’hora de repassar les publicacions sobre la materia que s’han fet els darrers anys, a Phora de consultar els programes de les més recents escoles d’estiu, i fins i tot en observar els continguts temátics d’assignatures que trobem ais estudis de formació del professorat. Ara, rera aquesta constatació, cal veure-hi la nova tendencia que apareix quan fem una análisi més detinguda del tema. Resulta ciar que, avui dia, hi ha un intent per relacionar alhora PSICOMOTRICITAT, EXPRESSIÓ CORPORAL, EDUCACIÓ DEL COS i COMUNICACIÓ (sobretot comunicació no-verbal)...
URI: http://hdl.handle.net/2445/149899
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991008993379706708
ISBN: 8460023265
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Documents_A52.pdf8.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons