Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150122
Title: L'Espelma com a eina en la didàctica de la física i la química
Author: Canela i Garayoa, Ramon
Cortel i Ortuño, Adolf
Roca i Trescents, Adrià
Seba i Font, Elena
Keywords: Física
Química
Problemes i exercicis
Educació secundària
Issue Date: 1982
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Series/Report no: Documents; A 60
Abstract: Aquesta publicació Inicia una sèrie de treballs, tots ells de característiques molt similars, en elx quals es manifesta un seguit de coneixementx científics, que limitarem fonamentalment a l’àmbit de la Física i la Química, els quals es poden adquirir amb l'observació, manipulació i estudi de materials d’ús comú o fàcilment assequible com són: una espelma, el paper, el sucre, la fusta, el pa, la tinta, l’aire, etc. Els treballs són dirigits als mestres i professors dels darrers cursos d'EGB i de Batxillerat...
URI: http://hdl.handle.net/2445/150122
Related resource: https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInstitution&query=any,contains,b1001925*
ISBN: 8475280129
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Documents_A60.pdf5.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons