Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152037
Title: Barreres en la identificació de casos d’abusos sexuals en menors de 18 anys pels professionals sanitaris
Author: Buil Carbonell, Marta
Director/Tutor: Benachi Sandoval, Narly
Keywords: Abús sexual envers els infants
Personal sanitari
Cribratge
Treballs de fi de grau
Child sexual abuse
Medical personnel
Medical screening
Bachelor's theses
Issue Date: Feb-2020
Abstract: Introducció: L’abús sexual infantil (ASI) afecta a 1 de cada 5 infants, i menys dels 30% dels casos són identificats i tractats a temps. Això pot causar greus conseqüències a la salut de la víctima a curt i a llarg termini. És per això la gran importància d’una detecció precoç sent els professionals sanitaris un dels principals responsables. Objectius: Identificar les barreres amb les quals es troben els Professionals de la Salut per identificar els casos d’Abusos Sexuals en menors de 18 anys. Metodologia: Revisió bibliogràfica a través d’articles amb una data de publicació inferior als 5 anys i estratègia de recerca “((child sexual abuse) AND health personnel) AND screening” a les bases de dades de: PubMed, Cochrane, Evidence Based Nursing, TESEO, CINAHL, CUIDEN i CUIDATGE. Resultats: Dels 8 articles seleccionats, 6 anomenen la falta de coneixement, confiança o experiència com un dels principals problemes per detectar casos d’ASI. 5 articles donen a conèixer rols professionals que podrien millorar la detecció de casos. A 7 articles assenyalen la formació de professionals com una estratègia per augmentar la detecció del ASI. Discussió: Els Professionals de Salut pateixen manca de coneixement i confiança a l’hora d’avaluar casos d’ASI. Reclamen formació i una eina validada que permeti identificar els infants més vulnerables. Conclusió: És necessari oferir formació als professionals per augmentar la confiança a l’hora de tractar amb infants en possible situació de risc. Incrementar la investigació respecte l’ASI també permetria donar a conèixer quines mesures fa falta incorporar als Centres Sanitaris per tal de millorar la seva detecció.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Narly Benachi Sandoval
URI: http://hdl.handle.net/2445/152037
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buil_Carbonell_Marta.pdf466.48 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons