Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/15463
Title: Pla d'Acció Tutorial. Gestió i Administració Pública (tríptic)
Author: Andrés Aucejo, Eva
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Politica educativa
Educació superior
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Acció tutorial
Issue Date: 18-Jan-2011
Abstract: De les tres grans branques en què es divideixen les funcions del professorat universitari -docència, investigació i gestió-, la tutoria s'emmarca en la primera. La incorporació de la tutoria com a funció docent és un procés bàsic en l'àmbit de l'espai europeu d'educació superior, com a instrument per guiar, donar suport i avaluar la tasca autònoma dels estudiants, mesurat en crèdits ECTS, i alhora contribueix al desenvolupament integral de l'estudiant. Constitueix un element clau de qualitat de l'educació superior en el marc de l'EEES. Des del curs 2004-05, la Facultat de Dret té un servei institucional de tutories (portat a terme per un equip qualificat de professors tutors) adaptat al nou Estatut de la UB (2003) i també a les directrius de l'EEES.
Note: Tríptic informatiu
URI: http://hdl.handle.net/2445/15463
Appears in Collections:Acció tutorial: Política docent (Facultat de Dret)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRIPTIC TUTORIA GRAU.GAP.pdf209.41 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons