Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/15464
Title: Mobilitat. Tutoria i IEES. Universitat de Barcelona (tríptic)
Author: Andrés Aucejo, Eva
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Politica educativa
Educació superior
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Acció tutorial
Issue Date: 18-Jan-2011
Abstract: La incorporació de la tutoria com a funció docent és un procés bàsic en l'àmbit de l'espai europeu d'educació superior. Constitueix un element clau de qualitat de l'educació superior en el marc de l'EEES. L'EEES ha de ser l'espai natural en què es moguin els estudiants europeus, el que requereix necessàriament una labor d'orientació i tutela tant dels nostres universitaris amb destí a altres universitats com dels estudiants que accedeixen als nostres centres. Des del curs 2004-05, la Facultat de Dret té un servei institucional de tutories (portat a terme per un equip qualificat de professors tutors) adaptat al nou Estatut de la UB (2003) i també a les directrius de l'EEES.
Note: Tríptic informatiu
URI: http://hdl.handle.net/2445/15464
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
Acció tutorial: Política docent (Facultat de Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRIPTIC_MOBILITAT.pdf184.21 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons