Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/155303
Title: Aproximacions a l'epistemologia del treball social. Són possibles altres formes de coneixement?
Author: Durán Monfort, Paula
Keywords: Treball social
Ciències socials
Social work
Social sciences
Issue Date: 1-Aug-2017
Publisher: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Abstract: L'article se centra en l'epistemologia del treball social, abordant des d'una pers- pectiva històrica la influència que ha tingut el paradigma científic fundacional de les ciències socials en la producció del coneixement en la nostra disciplina. L'arti- culació subjecte/objecte com a garantia de l'objectivitat, universalitat i neutralitat va establir la ciència com l'únic saber legítim. La crisi de la modernitat, i de les ciències socials com a elements que li són constitutius, plantegen la necessitat de (re)pensar aquestes disciplines i les seves formes tradicionals de producció epistemològica. La reivindicació d'un coneixe- ment local, contextualitzat i situat suposa la visibilització de la varietat epistèmica existent i, per tant, el reconeixement de les persones en situació d'exclusió com a subjectes de pensament i d'acció. Des de la perspectiva intersubjectiva que proposa el diàleg de sabers s'erigeix un treball social compromès amb les persones i amb la necessitat d'articular altres propostes cognitives que siguin transformadores de les dinàmiques de desigualtat social.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dp.hpublication.com/publication/cbde7323/mobile/?alt=1
It is part of: RTS. Revista de Treball Social, 2017, num. 211, p. 77-87
URI: http://hdl.handle.net/2445/155303
ISSN: 0212-7210
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Treball Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
676451.pdf249.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.