Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/155857
Title: Memòria d’activitats. Escola de Postgrau. 2009-2011
Author: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Keywords: Informes
Estudis de postgrau
Memòria d'activitats
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Abstract: Dos anys després de la creació de l’Escola de Postgrau es presenta aquesta Memòria (2009-2011) amb la que es pretén mostrar quina ha sigut l’activitat desenvolupada en aquest període i com aquesta s’ha anat consolidant i diversificant per adaptar-se a les necessitats de formació avançada de postgrau. Tenint en compte que cada any l’Escola de Postgrau publica un llibre on es recull l’oferta de màsters, postgraus i doctorat per cada curs acadèmic, en aquest llibret només s’ha inclòs informació detallada en relació a les activitats de formació continuada.
URI: http://hdl.handle.net/2445/155857
Appears in Collections:Memòries / Documents i informes (Facultat de Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria_escola_postgrau_facultat_2009_2011.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.