Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1581
Title: Informació, orientació i suport a l'estudiant: acció tutorial a la Universitat de Barcelona
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Política educativa
Universitat de Barcelona
Acció tutorial
Normatives i documents UB
Issue Date: 11-Jul-2007
Abstract: Recollint l'experiència acumulada, complint els objectius que es recullen en el Projecte institucional de Política Docent, desenvolupant l'Estatut de la UB, i en concordança amb el nou context de l'espai europeu d'educació superior, s'ha considerat oportú elaborar el document orientador Informació, orientació i suport a l'estudiant: acció tutorial a la UB. Es tracta d'un document que ha de servir de referència per a la presa de decisions respecte de la planificació, el desenvolupament i l'orientació de l'acció tutorial que, en tot cas, s'hauran d'adequar a cadascun dels contextos.
Note: Document aprovat pel Consell de Govern el dia 5 de juliol de 2007
URI: http://hdl.handle.net/2445/1581
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
accio_tutorial.pdf161.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons