Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) Community home page

El Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI), dirigit pel Dr. Jordi Casassas, catedràtic del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, té els seus orígens l'any 1989. Des d'aleshores el GEHCI ha treballat en la construcció d'un espai de reflexió historiogràfica, de debat i de recerques sobre temes d'història cultural. [més informació]

Browse