Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/15963
Title: Cap a una escola secundària inclusiva: sabers i experiències de joves en situació d'exclusió
Author: Hernández, Fernando (Hernández Hernández)
Keywords: Educació inclusiva
Educació secundària
Joves
Fracàs escolar
Inclusive education
Secondary education
Youth
School failure
Issue Date: 3-Feb-2011
Series/Report no: Esbrina; 5
Abstract: [cat] Aquest projecte revisa la narrativa al voltant del fracàs escolar a partir del desenvolupament de deu històries de joves - set nois i tres noies- de Catalunya en situació d'exclusió escolar. Dins d'aquest marc la recerca s'ha articulat a partir de tres eixos: (1) La realització d'un mapa dels estudis realitzats a Catalunya entorn l'anomenat fracàs escolar, amb la finalitat de situar i contextualitzar les seves narratives dominants. (2) La recerca entorn a les històries biogràfiques d'un grup de joves per explorar alternatives a l'actual crisi internacional de l'escola secundària que es reflecteix, entre d'altres fenòmens, en els elevats índexs d'abandonament d'aquesta etapa educativa per part dels estudiants. (3) La recerca conclou amb una sèrie de consideracions que pretenen contribuir a una narrativa a favor d¿una escola inclusiva per a l'educació secundària que tingui en compte les experiències i sabers d'aquests joves que, per diferents raons, no finalitzen la seva educació bàsica.
[spa] Este proyecto revisa la narrativa alrededor del fracaso escolar a partir del desarrollo de diez historias de jóvenes - siete chicos y tres chicas- de Cataluña en situación de exclusión escolar. Dentro de este marco, la investigación se ha articulado a partir de tres ejes: (1) La realización de una mapa de los estudios realizados en Cataluña entorno al fracaso escolar, con la finalidad de situar y contextualizar sus narrativas dominantes. (2) La investigación entorno a las historias biográficas de un grupo de jóvenes para explorar alternativas a la actual crisis internacional de la escuela secundaria que se refleja, entre otros fenómenos, en los elevados índices de abandono de esta etapa educativa por parte de los estudiantes. (3) La investigación concluye con una serie de consideraciones que pretenden contribuir a una narrativa a favor de una escuela inclusiva para la educación secundaria que tenga en cuenta las experiencias y saberes de estos jóvenes que, por distintas razones, no finalizan su educación bàsica.
[eng] This project revises the same the concept of scholastic failure through the development of ten young people's biographical stories -seven boys and three girls- who are at risk of scholastic exclusion. From this frame the research has been articulated around three axes: (1) Mapping the studies done so far in Catalonia around the so-called scholastic failure, with the purpose of identifying the dominant discourse. (2) The research around the biographical accounts of a young people's group to explore alternatives to the current secondary education crisis reflected, among others phenomena, in the high number of early students' leaving of this educational phase. (3) The study finishes up with a set of considerations aiming to contribute to the development of a narrative in favour of an inclusive secondary school ready to take into account the knowledge and experiences of young people that, for different reasons, do not obtain a secondary school certification.
URI: http://hdl.handle.net/2445/15963
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis)
Documents de treball / Informes (Arts Visuals i Disseny)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cap a una escola secundària inclusiva. ARIE2006.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons